terça-feira, 20 de setembro de 2011


    Hay una primavera en cada vida: és preciso cantarla así florida, pués si Dios nos dió la voz, fué para cantar! E si un dia seré polvo, cenizas e nada, que sea mi noche un amanecer, que sepa perderme para encontrarme.

Florbela Espanca

Nenhum comentário:

Postar um comentário